กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี เที่ยวกาญจน์เอง

รหัส 088-9234
วันที่เดินทาง
เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,444 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กาญจนบุรี – พุตะเคียน – ช่องเขาขาด – U Terrace café – เดอะริเวอร์แควพาราไดซ์

06.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า

07.00 น.   นำคณะออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง (ก่อนขึ้นรถ มัคคุเทศก์จะต้องทำการ ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่แมสหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง) 

09.00 น.   เดินทางมาถึง จ.กาญจนบุรี แวะพักเข้าห้องน้ำที่ปั้ม ปตท. จากนั้นออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ สวน วอน-แด-ซอง เป็นสวนดอกไม้นานาชนิด และเป็นสถานที่พักผ่อนท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อมรอบสวนดอกไม้แห่งนี้ สวน วอน แด ซอง สร้างและตกแต่งผสมผสานแนวเกาหลีโบราณกับสวนดอกไม้ตลอดปี มี ชุดฮันบก ให้เช่าถ่ายรูปเก๋ๆ ในสวนดอกไม้ที่มีความงดงามตัดกับฉากหลังโรงกาแฟ สุดคุ้มค่ากับสวนดอกไม้ที่มีนานาพันธ์ ซึ้งมาที่เดียวเกินคุ้มค่า ทั้งถ่ายรูปกับดอกไม้และได้พร๊อบฉากที่เสมือนได้ไปเกาหลีจริงๆ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดพุตะเคียน เราจะไปค้นหา และตามรอยเส้นทางสายธรรมะ สายประวัติศาสตร์ สายสงคราม และสายอารยธรรมวิถีชีวิตของชุมชนชาติพันธ์ต่างๆ แต่สำหรับทริปนี้เราจะไปค้นหาเส้นทางรถไฟสายมรณะที่สูญหาย

13.00 น.   เดินทางถึง วัดพุตะเคียน นำท่านชม ทางรถไฟโบราณสายมรณะ ที่เคยถูกลืมและเคยหายสาบสูญไปแล้ว เป็นเส้นทางรถไฟสาย กาญจนบุรี – พม่า ซึ่งทางรถไฟในช่วงนี้นับว่ายังคงสภาพที่สมบูรณ์มากๆ ฟังเรื่องเล่าจากท่านเจ้าอาวาส หลวงพ่อต๋อง ซึ่งเป็นพระที่ได้พยายามพัฒนาชุมชนคนมอญของบ้านพุตะเคียนแห่งนี้จนเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน จากนั้นนำทุกท่านไปกราบไหว้ขอพรกันต่อที่ เจดีย์มอญ หรือ เจดีย์อธิฐานสำเร็จ ว่ากันว่าใครที่มาอธิฐานขอพรกับเจดีย์แห่งนี้ก็จะสำริดผลกันทุกรายไป

14.00 น.   จากนั้นนำท่านไปแวะเที่ยวชม ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก เป็นเส้นทางรถไฟสาย ไทย-พม่า ทางรถไฟสายมรณะตลอดเส้นทางรถไฟ สายไทย-พม่า มีหลายจุดที่มีเนินหิน ภูเขา หน้าผา หรือหุบเหว ขวางอยู่จึงต้องขุดให้เป็นช่องเพื่อที่รถไฟสามารถวิ่งผ่านไปได้ ซึ่งที่ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางนี้

หลังจากดินชมทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางไปเช็คอินกันที่ ร้านกาแฟสุดฟิน แห่งไทรโยค U Terrace café ให้ทุกท่านๆ ได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปมุมต่างๆ มากมาย และได้ลิ้มลองเครื่องดื่มนานาชนิดจากทางร้าน (ค่าเครื่องดื่มไม่รวมในค่าทัวร์)

15.00 น.   นำคณะเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมริเวอร์แคว พาราไดซ์ รีสอร์ท ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการล่องแพเปียก และกระโดดน้ำเล่น ปล่อยอารมณ์ให้สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นน้ำในแม่น้ำแควน้อย

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหารให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติยามค่ำคืน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2
ไทรโยค – อุโมงค์ทะลุมิติ – Sky Walk – ช้อปปิ้งของฝาก – กทม

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

08.00 น.   คืนกุญแจห้องพัก และตรวจเช็คสัมภาระ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านสะพานลาว นำทุกท่านเดินทางไปตะลุยอุโมงค์ 3 มิติ (เปลี่ยนรถเป็นรถกระบะโฟล์วีล นั่งได้คันละ 8 คน) จากนั้นพาทุกท่านไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เมืองกาญจน์ ซึ่งยอดเขาแห่งนี้ทุกท่านจะต้องเคยเห็นกันทุกคน เพราะรถกระบะทุกยี่ห้อได้มาถ่ายทำโฆษณา ณ ยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งนี้ครับ

หลังจากออกจากอุโมงค์ทะลุมิติ นำท่านขึ้นไปพักผ่อนชมวิว พร้อมกับได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบาย ที่ จุดชมวิวเนินสวรรค์

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

13.00 น.   นำท่านเดินทางกลับเข้ามายังตัวเมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อนำท่านแวะเที่ยวชม Sky Walk ซึ่งเป็นไฮไลน์ใหม่ล่าสุดของเมืองกาญจน์ นำท่านขึ้นไปเดินเล่นและถ่ายรูปมุมเดียวกับท่านนายกประยุทธ จันทร์โอชา ในช่วงที่มาตรวจเยี่ยม Sky Walk แห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นแม่น้ำสองสี และแม่น้ำสามสาย เป็น UNSEEN ล่าสุดของเมืองกาญจน์ Sky Walk เป็นสะพานกระจกใสความสูงประมาณ 12 เมตร ยาว 150 เมตร แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่

15.00 น.   นำทุกท่านเดินทางกลับ กทม. ระหว่างทางให้ทุกท่านได้แวะซื้อของฝากที่ร้านของฝากที่มีชื่อเสียงของเมืองกาญจน์ คือ ร้านแก้วของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากนานาชนิด

19.00 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

ร้านอาหาร – รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถตู้วีไอพี นำเที่ยวตลอดรายการ
 2. ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 3. อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 5. วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,
 6. วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ดูแลความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

เงื่อนไขการจอง

มัดจำการเดินทางท่านละ 500 บาท พร้อมรายชื่อ-สกุล และเบอร์โทรผู้เดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วันทำการ

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางในช่วงภาวะ โควิท 19

 • สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ