กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์เที่ยวไทย เบตง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, วัดช้างให้ ชื่อดังแห่งเมืองปัตตานี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ําพุร้อนเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ้นดํา ก.ม.4) ต้นตําหรับอร่อยระดับตํานาน
ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ําไหล

รหัส 068-9006
วันที่เดินทาง
สค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,540 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ทัชมาฮาลเมืองไทย(มัสยิดกลางสงขลา) – วัดช้างไห้ – ชมวิวสะพานบางลาง – เบตง - สะพานแตปูซู - ป้าย OK Betong

05.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน สายการบิน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

07.00 น.       เหินฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ ………………. (ใช้เวลาบิน 1.30 ชั่วโมง)

08.30 น.       ถึง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา … นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศVIP

นำท่านถ่ายรูปกับทัชมาฮาลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” มีสระน้ำด้านหน้า มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย … ต่อไปแวะสักการะขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลิ้มลองอาหารใต้แท้ๆ รสชาติจัดจ้า

บ่าย             เดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลา ถึง สะพานบางลาง ชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร อ่างเก็บน้ำจุได้ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร … ถึง เบตง นำท่านชม สะพานแตปูซู (อยู่ระหว่างปิดซ่อมแซม) เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่ทำด้วยไม้ ความยาว 100 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำปัตตานี ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อเอาชนะธรรมชาติ … จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ ป้าย OK Betong จุดเช็คอินที่มาเบตงแล้วห้ามพลาด

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารต้าเหยิน (ร้านอาหารจีนเก่าแก่ชื่อดังของเบตง)

พักค้างคืน ณ โรงแรมเบตง เมอร์ลิน หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
เบตง – ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สกายวอล์ค – ชิมวุ้นดำ กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไม้พันปี – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – วัดพุทธาธิวาส – สตรีทอาร์ทเบตง – หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์ - อุโมงค์มงคลฤทธิ์

04.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของ ตะวัน … จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขึ้นชม SKY WALK)

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

เช้า              นำท่านลิ้มลองวุ้นดำ กม.4 หรือ เฉาก๊วยเบตงซึ่งเป็นในแบบฉบับสูตรของเบตง เปิดขายมาเป็นรุ่นที่ 4 มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้านการแก้ร้อนใน เนื้อยังเหนียวและนุ่มด้วย … ต่อไปยัง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) ระยะทาง 1 กม. สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย … ต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชม

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) เมนูเด็ด ขลุ่ยปลานิล เมนูที่สมเด็จพระเทพฯทรงแนะนำให้ร้านทำ ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูปลานิลน้ำไหลจากแหล่งเพาะเลี้ยงที่ใช้ระบบสายน้ำไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรี

บ่าย             นำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้แช่เท้า เพื่อผ่อนคลาย … ต่อไปนำท่านถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว … จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา … แวะชม ภาพวาดแนว สตรีทอาร์ต (Street Art) ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย ซึ่งสมเด็จพระเทพฯได้รับการถวายไก่เบตงทุกครั้งที่เสด็จมาภาคใต้จากร้านนี้

หลังอาหารนำท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง … ต่อไปชม ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆ ไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี … จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

พักค้างคืน ณ โรงแรมเบตง เมอร์ลิน หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - หาดใหญ่ – เจดีย์ชเวดากอง - ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

จนได้เวลาอันควร เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา … แวะสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเรื่องโชคลาภและสุขภาพ เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม เจดีย์ชเวดากอง องค์แรกที่ชาวพม่าสร้างในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย หลังจากนั้นไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ท่านซื้อของกินของฝาก ณ ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหาแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ฯลฯ… จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

16.00 น.       ถึงสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

17.20 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ ……….. (ใช้เวลาบิน 1.30 ชั่วโมง)

19.20 น.       เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักสัมภาระโหลด 15 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. และอาหารว่างบนเครื่อง
 2. ค่าพาหนะ รถ VIP ปรับอากาศ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
  ในกรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว2เตียง) เต็มทางบริษัทจะปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่1เตียง) แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการพักแบบ DOUBLE BED แต่ห้องของโรงแรมเต็มทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLEROOM 3 ท่าน1ห้องท่านที่ 3 อาจเป็นการเสริมเตียงหรือSOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน แล้วแต่ทางโรงแรมนั้นๆ
 4. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
 5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขึ้นชม SKY WALK อัยเยอร์เวง
 6. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป
 7. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ
  จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000  บาท
  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 3. ค่าทิป ตามความพึงพอใจของผู้เดินทาง
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ 

 1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 3. ร้านอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่คณะไปรับประทานว่าร้านอาหารอาจเต็มหรือไม่

***สำคัญมาก !! ในกรณีที่ผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางกะทันหัน (72 ชม. ก่อนเดินทาง) ผู้เดินทางจะต้องชำระ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาท ในส่วนที่รัฐบาลจะออกให้

อัตราค่าบริการ  สำหรับลูกค้าเดินทางไม่น้อยกว่า 20 ท่าน (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ แผนกจอง (1ท่าน/1สิทธิ์)
 2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
 3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน5,000บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
 4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
 6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
 7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐฯจ่ายให้
 8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
12/08/2022 14/08/2022
จำนวน
ราคา
6,540 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย เบตง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
*** ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 6,540.- บาท ***
*** พักเดี่ยว 2,200.- บาท ***
*** ราคาเต็ม 10,900.-บาท/ท่าน รัฐฯออกให้ ค่าทัวร์รวม 4,360.- บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ