กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA

ทัวร์ออสเตรเลีย
รหัส 022-2022
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
111,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ

18.00 น.     คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว เคาน์เตอร์ D สายการบินเจ๊ตสตาร์แอร์เวย์ (JQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

21.25 น.     เหินฟ้าสู่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ JQ30

วันที่ 2
ซิดนีย์ – ชมเมือง

10.25 น.     เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

12.55 น.      นำท่านเดินทางสู่อาคารภายในประเทศ เพื่อเหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินเจ๊ตสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ JQ518

14.20 น.     เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000  ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงามนอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY HOLIDAY IN AIRPORT HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
นครซิดนีย์ - เทือกเขาสามอนงค์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – เคาท์ดาวน์ ซิดนีย์ 2566

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ผ่านเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อนจากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบทให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้นหลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะไปร่วมประสบการณ์พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ร่วมเฉลิมฉลองการนับถอยหลังสู่ปี2023 ก่อนใคร ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียหนึ่งในประเทศที่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่เป็นแห่งแรกๆของโลกและมีชื่อเสียงติดอันดับสถานที่ในการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ติดอันดับโลก โดยงบประมาณที่ใช้ในการจุดพลุฉลองปีใหม่ของออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดอกไม้ไฟที่อลังการสวยงาม

***อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่***
COUNTDOWN NEW YEAR TO 2023

จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควร นำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN  AIRPORT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – ชมแพนกวิน

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์ อาคารภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่นครเมลเบิร์น

10.40 น.     เหินฟ้าสู่นครเมลเบิร์น โดยสายการบินเจ๊ต สตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ JQ511

12.15 น.      เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน นครเมลเบิร์น เมืองหลวงรัฐวิคตอเรีย 

บ่าย     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ำและนก นานาชนิด ระหว่างทางแวะโรงงาน PHILLIP ISLAND CHOCOLATE FACTORY ให้ท่านได้เลือกชิมช็อกโกแลตในรสชาติต่างๆและสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม)

นำท่านสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ)

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองเมลเบิร์น

นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MERCURE WELCOME HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ชมเมือง – นั่งรถไฟไอน้ำ – ไร่ไวน์พร้อมชิมไวน์ในไร่ไวน์ ช้อปปิ้งที่ DFO OUTLET SOUTHWHARF

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกันเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำมีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใครมีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์นนำท่านชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปชม สวนฟิตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เป็นที่ตั้งกระท่อมกัปตันคุ้ก(ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม)บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลกผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หุบเขายาร์ร่า หุบเขาแห่งไวน์ชั้นเลิศของออสเตรเลีย อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของรัฐวิกตอเรีย (Victoria) โดยอยู่ห่างจากเมืองเมลเบิร์นไปทางตะวันออก ประมาณ 90 กิโลเมตร ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันอาหารตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ พร้อมเสริฟไวน์ท่านละ 1แก้ว

นำท่านเยี่ยมชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียในย่านหุบเขายาร์ร่า ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่ว่าไวน์แดงจากองุ่นปิโนต์นัวร์และสปาร์กลิงไวน์ที่ดืที่สุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่าสูงที่ปกคลุมด้วยไอหมอกสีขาวนวล

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น นำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า DFO OUTLET SOUTH WHARF สวรรค์ของนักช้อป ที่นี่คือศูนย์การค้าเอาต์เล็ท (Outlet Center) ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด มีร้านค้ามากกว่า 170ร้านค้า มีสินค้ามากมายรวมถึง Armani, Michael Kors, Coach, Calvin Klein และ Kate Spadeเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีส่วนของ Homemaker Hub  ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าขนาดใหญ่กว่า 10 แห่ง และบริเวณใกล้เคียงติดกับ DFO South Wharf ยังมีทั้งร้านอาหาร บาร์ และร้านกาแฟหลากหลายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับชาวเมลเบิร์นและนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาอาหารอร่อยรับประทานเคล้าบรรยากาศดีๆ อีกด้วย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เมลเบิร์น – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมและเช็คเอ้าท์

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00 น.      จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานทูลลามารีน นครเมลเบิร์น

14.40 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สายการบินเจ๊ตสตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ JQ 029

19.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด เจ๊ตสตาร์แอร์เวย์ (JQ) ตามที่ระบุในรายการ
  (กรณีวางตั๋วคอนเฟริมที่นั่งหรือออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ทั้งสิ้น หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตั๋ว Non Refundable)
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้นเงื่อนไขการคุ้มครอง
  – หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
  – อายุ 1-15ปี และต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครองรายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  – กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
  – ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดควรจัดเตรียม 20 กิโลกรัม
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 20 เหรียญออสเตรเลีย)
 7. ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 20 เหรียญออสเตรเลีย)
 8. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
 9. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
 10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 70,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 4. สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ กรณีลูกค้าที่ผลวีซ่าผ่านก่อน 30 วันทำการ ขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 8. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันทำการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 70,000.- บาท
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 75-90 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 50,000.- บาท
  – กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมด
  – กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว
 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-75 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลต่างๆ)
 • แจ้งยกเลิกในวันเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง วันทำการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง หากหลังจากนี้ยึดค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้
  3.1 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
  3.2 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือที่ลูกค้าได้ประทับตราอื่นๆลงในหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจากกองตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง
  3.3 กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
  3.4 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า
  3.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  3.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ