กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์ออสเตรเลีย เก๋ ไก๋

ทัวร์ออสเตรเลีย
รหัส 004-2295
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
62,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (แวะเปลี่ยนเครื่อง ระหว่างรออิสระให้ท่านซื้อของฝากประจำสนามบิน) *บริการอาหารบนเครื่อง*

17.00น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

20.00น.   บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดยสายการบิน Scoot โดยเที่ยวบินที่ TR 617

23.40น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (แวะเปลี่ยนเครื่อง ระหว่างรออิสระให้ท่านซื้อของฝากประจำสนามบิน)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – ซิดนีย์ หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ สะพานฮาร์เบอร์ โอเปร่าเฮ้าส์

02.00 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TR 002

13.00 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชม.)

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลียนำท่านชม หาดบอนได เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล

ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ นำท่านนั่งเรือชมทัศนียภาพ รอบๆ อ่าวซิดนีย์พร้อมจิบชา กาแฟ กับขนมหวานสุดน่ารัก ตบท้ายด้วย sparkling wine ในบรรยากาศยามบ่ายของการชมโอเปร่าเฮาร์สอย่างใกล้ชิด จากนั้นผ่าน สะพานฮาเบอร์ สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่างสวยงามที่สุด โอเปร่าเฮ้าส์ ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
อุทยานบลูเม้าท์เท่น ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมเขา3อนงค์ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลก

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่

จากนั้นขึ้น กระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point ชมเขาสามอนงค์ เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัด นั่งชมความงามพระอาทิตย์และวนอุทยานแห่งชาติที่ไกลสุดลูกหูลูกตา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน เมนูบาร์บีคิว

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่ง รถรางที่ชันที่สุดในโลก ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
พอร์ตสตีเฟ่น นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย อ่าวเนลสัน ล่องเรือชมโลมา - ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการ นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย สนุกสนานกับกับการเล่นกระดานเลื่อนบนเนินทราย ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนชายหาด ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึ่งเป็นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น

นำท่านเดินทางสู่ อ่าวเนลสัน เพื่อ ล่องเรือชมปลาโลมา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางไปยัง ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์เลยก็ว่าได้ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะย่านนี้มีครบทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือว่าร้านรวงต่างๆ ที่เอาไว้สำหรับช้อปปิ้ง

ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร

พัก Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
สวนสนุกริมทะเลลูน่าพาร์ค - ย่านเดอะร็อคส์ ซิดนีย์ทาวเวอร์ บุฟเฟต์นานาชาติ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ สวนสนุกริมทะเลลูน่าพาร์ค ของซิดนีย์ ใครที่เคยไปเดินเล่นแถว Opera House ถ้าลองมองข้ามไปทาง ฝั่ง North Sydney คงจะได้เห็นสวนสนุกขนาดย่อมๆ ที่มีหน้าตัวตลกหันหัวมายิ้มทักทายเชิญชวนให้เราข้ามไป ถ่ายรูปเล่น ที่เที่ยว Luna Park ต้องลองมาที่นี่กันดู แล้วจะรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่เอง

เมื่อมาเยือนซิดนีย์แล้ว สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ ย่านเดอะร็อคส์ หรือที่มักรู้จักกันในนามของย่านอุตสาหกรรมเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนน จอร์จ ทางด้านทิศตะวันตกของเซอร์คูลาร์คีย์ ย่านนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำไปกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในยุคอาณานิคมของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งไม่เพียงแต่อาคารเก่าแก่ เพราะที่เดอะร็อคส์ยังมีทั้งพิพิธภัณฑ์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร คาเฟ่มากกว่า 50 แห่ง รวมถึงผับที่เก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์อีกด้วย

เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร

ซิดนีย์ทาวเวอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เที่ยวซิดนีย์ชื่อดัง ความน่าสนใจของที่เที่ยวแห่งนี้ก็คือ การที่มีความสูงมากกว่าซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์มากถึงสองเท่าด้วยกัน หากขึ้นไปยังด้านบน คุณก็จะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองซิดนีย์แบบ 360 องศาของจริง

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ เมนูบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์

พัก Ibis Sydney World Square หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ตลาดปลาซิดนีย์ สวนสัตว์ทารองก้า ย่านไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้งตึกควีนวิคตอเรีย - ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น้ำตกจีเวล *บริการอาหารบนเครื่อง*

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดปลาซิดนีย์ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในแง่ของความหลากหลายของอาหารทะเล โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลาดปลาแห่งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน แต่ละวันจะมีอาหารทะเลเกือบ 2,700 ชนิด ปริมาณกว่า 55 ตัน ถูกลำเลียงเข้ามายังที่นี่เพื่อให้ผู้ซื้อกว่า 160 รายทำการประมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์

สวนสัตว์ทารองก้า เป็นสวนสัตว์อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะนอกจากจะเป็นบ้านของสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียและสัตว์จากส่วนอื่นๆ ของโลกมากกว่า 2,500 ตัวจากกว่า 340 สายพันธุ์แล้ว สวนสัตว์แห่งนี้ยังมีทัศนียภาพที่งดงามริมอ่าวซิดนีย์บนพื้นที่กว่า 185 เอเคอร์ ที่ทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ต่างก็จะต้องตื่นตาตื่นใจเมื่อได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือน

เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง สถานที่เที่ยวเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งบริเวณควีนตอเรียบิลดิ้งจะมีช้อปปิ้งเซนเตอร์ประมาณ 4 ชั้นลอย และมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย

22.00 น.   ออกเดินทางจากซิดนีย์ สู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินที่  TR 013   

วันที่ 7
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

03.15 น.   เดินทางถึงสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น้ำตกจีเวล เปิดใช้ในปี ค.ศ.2019 ออกแบบโดยสถาปนิกสัญชาติอิสราเอล-อเมริกัน เป็นอาคารที่มีไลฟ์สไตล์แบบห้างสรรพสินค้าท่ามกลางธรรมชาติที่อลังการมากๆ ด้วยความสูง 10 ชั้น มีขนาดพื้นที่ถึง 135,700 ตารางเมตร มีน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลก มีต้นไม้มากกว่า 100,000 ต้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าช้อปปิ้งแบรนด์ดังมากกว่า 300 ร้าน โรงแรม โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และยังมี เคาน์เตอร์เช็คอิน ล่วงหน้ารวมถึงทางเชื่อมต่อทุกเทอมินอล นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

07.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินที่  TR 608

08.30 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • มิย.65 - กย.65
  • 5 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 28,988 บาท
  • ต.ค.65 - ธ.ค.65
  • 6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 30,900 บาท
  • ก.ย.65 - ธ.ค.65
  • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 88,888 บาท
  • ก.ย.65 - ต.ค.65
  • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท