กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน เดอะร็อคส์ พอร์ตสตีเฟ่น

ทัวร์ออสเตรเลีย
รหัส 044-1691
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - ม.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,777 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

14.00น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

17.35น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดยสายการบิน Scoot โดยเที่ยวบินที่ TR 611

21.00น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – ย่านเดอะร็อคส์ – สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ - ท่าเรือเซอร์คูลาร์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

01.30 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TR 002

11.25 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชม.)

นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล

เมื่อมาเยือนซิดนีย์แล้ว สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ ย่านเดอะร็อคส์ หรือที่มักรู้จักกันในนามของย่านอุตสาหกรรมเก่า ซึ่งตั้งอยู่บนถนน จอร์จ ทางด้านทิศตะวันตกของเซอร์คูลาร์คีย์ ย่านนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำไปกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในยุคอาณานิคมของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งไม่เพียงแต่อาคารเก่าแก่ เพราะที่เดอะร็อคส์ยังมีทั้งพิพิธภัณฑ์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร คาเฟ่มากกว่า 50 แห่ง รวมถึงผับที่เก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์อีกด้วย

จากนั้นผ่าน สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่างสวยงามที่สุด

SYDNEY OPERA HOUSE ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย

นำท่านสู่ ท่าเรือเซอร์คูลาร์ เป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยเรือของซิดนีย์ รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ Circular Quay Station และยังเป็นจุดเปลี่ยนรถประจำทางที่จอแจที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ นำท่านนั่งเรือชมทัศนียภาพ รอบๆ อ่าวซิดนีย์พร้อมจิบชา กาแฟ กับขนมหวานสุดน่ารัก ตบท้ายด้วย sparkling wine ในบรรยากาศยามบ่ายของการชมโอเปร่าเฮาร์สอย่างใกล้ชิด

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
หุบเขาสีน้ำเงิน - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลก – ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสีน้ำเงิน เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่

จากนั้นขึ้น กระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เมนูบาร์บีคิว จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่ง รถรางที่ชันที่สุดในโลก ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา

จากนั้นเดินทางไปยัง ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ (Darling Harbour) เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์เลยก็ว่าได้ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะย่านนี้มีครบทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือว่าร้านรวงต่างๆ ที่เอาไว้สำหรับช้อปปิ้ง

ค่ำ : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร แนะนำอาหารซีฟู้ดย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

วันที่ 4
พอร์ตสตีเฟ่น – นั่งรถ4WDตะลุยเนินทราย - อ่าวเนลสัน - ล่องเรือชมโลมา – ย่านไชน่าทาวน์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (PORT SREPHEN) บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย สนุกสนานกับกับการเล่นกระดานเลื่อนบนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึ่งเป็นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น

นำท่านเดินทางสู่ อ่าวเนลสัน เพื่อ ล่องเรือชมปลาโลมา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์บนเรือ

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์

ค่ำ : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านไชน่าทาวน์

วันที่ 5
ตลาดปลาซิดนีย์ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต - ซิดนีย์ทาวเวอร์ - ศาลาว่าการนครซิดนีย์ - มหาวิหารเซนต์แมรี่ - ช้อปปิ้งควีนวิคตอเรียบิลดิ้ง - ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดปลาซิดนีย์ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในแง่ของความหลากหลายของอาหารทะเล โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลาดปลาแห่งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน แต่ละวันจะมีอาหารทะเลเกือบ 2,700 ชนิด ปริมาณกว่า 55 ตัน ถูกลำเลียงเข้ามายังที่นี่เพื่อให้ผู้ซื้อกว่า 160 รายทำการประมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต

ซิดนีย์ทาวเวอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เที่ยวซิดนีย์ชื่อดัง ความน่าสนใจของที่เที่ยวแห่งนี้ก็คือ การที่มีความสูงมากกว่าซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์มากถึงสองเท่าด้วยกัน หากขึ้นไปยังด้านบน คุณก็จะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองซิดนีย์แบบ 360 องศาของจริง (อิสระถ่ายภาพด้านนอก)

ศาลาว่าการนครซิดนีย์ (Sydney Town Hall) เป็นอาคารหินทรายที่ตั้งอยู่ใจกลางนครซิดนีย์มีความโดดเด่นด้วยหอนาฬิกาที่งดงามและสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล นอกจากศาลาว่าการแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สำคัญทางการเมืองการปกครองของนครซิดนีย์แล้ว ที่นี่แล้วยังเป็นสถานที่พบปะยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสถานีใหญ่ และแวดล้อมด้วยศูนย์การค้าและแหล่งช้อปปิ้งหลากหลายของเมืองซิดนีย์

มหาวิหารเซนต์แมรี่ (St. Mary’s Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในออสเตรเลีย มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือส่วนยอดตรงทางเข้าของโบสถ์สองมุมที่สูงเสียดขึ้นไปบนท้องฟ้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ควีนวิกตอเรียบิลดิ้ง (Queen Victoria Building) สถานที่เที่ยวเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งบริเวณควีนตอเรียบิลดิ้งจะมีช้อปปิ้งเซนเตอร์ประมาณ 4 ชั้นลอย และมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย

20.45 น. : ออกเดินทางจากซิดนีย์ สู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินที่  TR 013   

วันที่ 6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

03.10 น. : เดินทางถึงสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

08.20 น. :  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Scoot เที่ยวบินที่  TR 624

09.50 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
20/10/2022 25/10/2022
จำนวน
ราคา
57,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน เดอะร็อคส์ พอร์ตสตีเฟ่น
เดินทาง 20/10/2022 25/10/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 55,777.- ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
24/11/2022 29/11/2022
จำนวน
ราคา
49,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน เดอะร็อคส์ พอร์ตสตีเฟ่น
เดินทาง 24/11/2022 29/11/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 47,777.- ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
01/12/2022 06/12/2022
จำนวน
ราคา
55,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน เดอะร็อคส์ พอร์ตสตีเฟ่น
เดินทาง 01/12/2022 06/12/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 53,777 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
08/12/2022 13/12/2022
จำนวน
ราคา
55,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน เดอะร็อคส์ พอร์ตสตีเฟ่น
เดินทาง 08/12/2022 13/12/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 53,777 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

ช่วงเดินทาง
22/12/2022 27/12/2022
จำนวน
ราคา
53,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เช็คอิน เดอะร็อคส์ พอร์ตสตีเฟ่น
เดินทาง 22/12/2022 27/12/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 51,777.- ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 9,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Error: Contact form not found.

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ